• Lắp Đặt Busway

  • Lĩnh vực : Cơ Điện
  • Địa điểm : CROWN - Bánh Kinh Đô
  • Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Điện Busway

Dùng xe cẩu để thi công lắp đặt hệ thống điệfn - dùng busway, cho nhà máy CROWN - Bánh Kinh Đô

Cập nhật ....

Dự án khác

Số điện thoại
0939.280.770
zalo